Det finnes hjelp å få.

Gruppepsykoterapi, eller gruppeterapi som det også kalles, er en behandlingsform som har som målsetting å fremme bedre selvforståelse. Gruppepsykoterapi tilbyr et rom til å dele problemer og bekymringer, for  bedre å forstå sin egen situasjon. Å lytte til andre som forteller om sitt liv,  sine tanker og følelser, innebær oftest at man får nye perspektiv på seg selv og sin egen livssituasjon. Det å dele sin uro og bekymringer med andre, kan innebære at både problemer og løsninger blir tydeligere og man får mulighet til å gjennomføre endringer.

 

Gruppepsykoterapi bygger på en forståelse av at mennesker har en iboende egenskap til å hjelpe seg selv og andre. Det handler om en selvutviklingsprosess der man kan få innsikt i hvorfor og hvordan man reagerer og håndterer ulike situasjoner og opplevelse i livet. Deltakeren kan øke sin trygghet i forhold til andre, øke evnen til å ta beslutning og evnen til å håndtere mellommenneskelige vanskeligheter

For hvem er gruppepsykoterapi?

Henvendelsen går til menn og kvinner som opplever at livskvaliteten er hemmet eller redusert på grunn av stresslidelser, utbrenthet, relasjonelle vansker, livskriser, angst, depresjon, problemer med selvfølelse og selvtillit.  Eller for personer som ønsker dypere kunnskap om seg selv i relasjon til andre.

Dersom du vil utforske dette og jobbe med deg selv for å skape forandring, kan gruppepsykoterapi være et egnet sted å gjøre det på.

Hvordan foregår det?

Før oppstart i gruppe gjennomgår man 2-3 vurderings- og informasjonssamtaler med gruppepsykoterapeuten. Dette er for å gi informasjon, kartlegge og vurdere om gruppetilbud er et egnet behandlingstilbud til den enkelte.

 

Gruppen er langsom åpen, det vil si at nye deltakere tas inn ved ledig plass. Dette innebærer at personer begynner og slutter på forskjellig tidspunkt og at man selv bestemmer når man vil slutte. 

Når man har bestemt seg for å slutte i gruppen, er det anbefalt at man  bruker tre til fire gruppemøter der man får mulighet til å jobbe med avslutning og separasjon.

 

  • Tilbudet er ikke tidsavgrenset, vanlig behandlingstid er fra 6 måneder til 3-4 år. Gruppen har ett langtidsperspektiv for behandling og vil bli drevet ut fra psykodynamiske og psykoanalytiske prinsipper.

 

  • For å kunne gå i gruppe må man kunne møte presis, regelmessig og ukentlig. Gruppemøte er 90 minutter pr uke og følger i hovedsak skolens ferier.

 

  • Deltakerne forplikter seg til taushetsplikt overfor opplysninger man blir delaktige i gjennom deltagelse i gruppen.

 

Arbeidet i gruppen skjer i form av samtale. Samtalen i gruppen kan være personlig, spontan og deltakerne oppfordres til å kle sine tanker og følelser med ord, og å være så oppriktig som mulig.  Det finnes ikke fastsatte tema for hva samtalen skal inneholde. Det er opp til hver enkelt deltaker hva man velger å ta opp og jobbe med i gruppen.

 

Dette er ikke et tilbud for personer med alvorlig psykisk lidelse, dvs forekomst av psykoser, eller alvorlig bipolar lidelse. Heller ikke for personer med aktiv pågående rusavhengighet. 

                                                                                                                          

Brita Leivestad  2011

www.gruppeterapibergen.no