Sentrum Gruppeterapi Bergen

 

 

Om gruppepsykoterapeuten:

 

Jeg er utdannet sosionom og gruppepsykoterapeut, gruppeanalytiker, det siste i regi av Institutt for Gruppeanalyse (IGA). Jeg har flere års erfaring med gruppebehandling, både på kommunalt nivå og innenfor Spesialisthelsetjenesten.

Jeg er medlem i Norsk Gruppepsykoterapeutisk forening.

 

 

Brita Leivestad © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.gruppeterapibergen.no