om meg

Personlig utvikling gjennom gruppeterapi

Sentrum Gruppeterapi i Bergen

Om gruppeterapeuten


Brita K. Leivestad er utdannet klinisk sosionom og diplomert gruppeanalytiker. Det siste i regi av Institutt for Gruppeanalyse (IGA). Hun har flere års erfaring med å drive gruppebehandling,  både korttidsgrupper og grupper over tid i hovedsak innen spesialisthelsetjenesten.


Brita K. Leivestad har jobbet flere år i poliklinisk behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Hun arbeider nå i allmennpsykiatrisk poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for psykisk helse.


Utover det underviser/veileder hun ved ulike undervisningsinstitusjoner i tema endring og innen gruppebehandling.

Hun er medlem i Institutt for Gruppeanalyse (IGA) og i

Norsk gruppepsykoterapeutisk forening (NGPF).

Kontaktinformasjon

Tlf: 412 10 569

Lodin Lepps gate 2B, 5003 Bergen