Individuellterapi

Personlig utvikling gjennom gruppeterapi

Sentrum Gruppeterapi i Bergen

Individuell terapiSamtalebehandling en til en kan være både nyttig og det kan oppleves noen ganger som helt nødvendig. Det kan være til god hjelp for den enkelte å snakke med en utenforstående om sine vanskelige tanker, følelser, relasjonskonflikter, livskriser og utfordringer.


Teoretisk og metodisk tilnærming som blir brukt i individuell terapi er knyttet til både humanistisk og psykodynamisk tenkemåte. I tillegg har terapeuten lang klinisk erfaring som behandler.

Kontaktinformasjon

Tlf: 412 10 569

Lodin Lepps gate 2B, 5003 Bergen