Hva er gruppeterapi

Personlig utvikling gjennom gruppeterapi

Sentrum Gruppeterapi i Bergen

Hva er gruppeterapi?

Gruppeterapi tilbyr et rom til å dele problemer og bekymringer, for å fremme bedre selvforståelse. Å lytte til andre som forteller om sitt liv, sine tanker og følelser, innebærer oftest at man får nye perspektiv på seg selv og sin egen livssituasjon.


Gruppeterapi bygger på en forståelse av at mennesker har en iboende egenskap til å hjelpe seg selv og andre.


Målsetting i gruppeterapi er at deltakerne kan øke sin sosiale trygghet, øke evnene til å ta beslutninger og evnene til å forholde seg til andre på en mer konstruktiv måte.

For hvem er gruppeterapi?

Henvendelsen går til kvinner og menn som opplever at livskvaliteten er hemmet eller redusert pga stresslidelser, utbrenthet, relasjonelle vansker, livskriser, angst, depresjon, problemer med selvfølelsen og selvtillit. 

Eller for personer som ønsker dypere kunnskap om seg selv i relasjon til andre. Dersom du vil utforske dette og jobbe med deg selv for å skape forandring, kan gruppeterapi være et egnet sted å gjøre det på.

Hvordan foregår det ?

Før oppstart i gruppe gjennomgår man 2- 3 vurderings- og informasjonssamtaler med gruppeterapeuten. Dette for å gi informasjon, kartlegge og vurdere om gruppetilbudet er et egnet behandlingstilbud til den enkelte.


Gruppen er langsom åpen, det vil si at nye deltakere tas inn ved ledig plass. Det innebærer at personer begynner og slutter på forskjellig tidspunkt og at den enkelte selv bestemmer når man vil slutte. Det er anbefalt å bruke tre til fire gruppemøter for å jobbe med avslutning og separasjon, dersom man har bestem seg for å slutte.


Tilbudet er ikke tidsavgrenset og vanlig behandlingstid er fra 6 mnd til 2-3 år. Gruppen vil bli drevet ut fra psykodynamisk og psykoanalytiker prinsipper.


For å kunne gå i gruppe må man kunne møte presis, regelmessig og ukentlig. Gruppemøtene er 90 minutter pr uke og følger i hovedsak skolens ferier.


Deltakerne forplikter seg til taushetsplikt overfor opplysninger som fremkommer i gruppen.


Arbeidet i gruppen skjer i form av samtale. Samtalen kan være personlig, spontan og deltakerne oppfordres til å kle sine tanker og følelser med ord, og å være så oppriktig som mulig. Det finnes ikke fastsatte tema for hva samtalen skal inneholde. Det er opp til hver enkelt deltaker hva man velger å ta opp og jobbe med i gruppen.


Dette er ikke et tilbud for personer med alvorlig psykiske lidelse, dvs forekomst av psykoser eller alvorlig bipolar lidelse. Heller ikke for personer med aktiv pågående rusavhengighet.

Kontaktinformasjon

Tlf: 412 10 569

Lodin Lepps gate 2B, 5003 Bergen