Home

Personlig utvikling gjennom gruppeterapi

Sentrum Gruppeterapi i Bergen

Sentrum Gruppeterapi Bergen

 

Personlig utvikling gjennom gruppeterapi

Personlig utvikling gjennom gruppepsykoterapi 

  • Opplever du konflikter og problemer?
  • Ønsker du personlig vekst og endring?
  • Ønsker du å være tryggere i relasjon til andre?
  • Ønsker du å styrke selvfølelsen?
  • Er det noe du er redd for, sliter du med angst?
  • Sliter du med bekymringer, er du stresset og frustrert?

Kontaktinformasjon

Tlf: 412 10 569

Lodin Lepps gate 2B, 5003 Bergen