Sentrum Gruppeterapi Bergen

  

Personlig utvikling gjennom gruppepsykoterapi

  

·        Opplever du konflikter og problemer?

·        Ønsker du personlig vekst?

·        Ønsker du å være tryggere i relasjon til andre?

·        Ønsker du å styrke selvfølelsen?

·        Er du stresset og frustrert?

·        Sliter du med bekymringer?

·        Føler du deg utbrent, trist eller nedfor?

·        Er det noe du er redd for, sliter du med angst?

·        Er det vanskelig å sette grenser?

·        Er du misfornøyd med din livssituasjon?

·        Har du vansker med å motivere deg?

                                                                                                                                                                                           

Brita Leivestad  2011

www.gruppeterapibergen.no